พระครูพิพัฒน์สุตากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเมืองบางขลัง

 


กลับสู่หน้าหลัก