กองช่าง
ธีรพล เกษา
ผอ.กองช่าง
สุภารัตน์ บุญเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการ
ธีรวัฒน์ จั่นเพชร
นายช่างไฟฟ้าฯ
สมคิด คุ้มสา
พนง.ผลิตน้ำประปา
     
ศจิษฐา ยศยวี
พนง.ผลิตน้ำประปา
อำนาจ กรดอักษร
พนักงานจ้างเหมา
เกรียงไกร โพธิ์หล้า
พนักงานจ้างเหมา
     
 
จิรัฏฐ์ เนื่องกันทา
พนักงานจ้างเหมา
คำรณ บานแย้ม
พนักงาานจ้างเหมา