13 มิ.ย.61
สุดภูมิใจนายกเมืองบางขลังหนุนงบเด็กเรียนดีแต่ยากจน จบแพทย์เกียรตินิยมอันดับ 1