ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
99/9 ม.4 ต.เมืองบางขลัง
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โทร. 055942715
โทรสาร. 055942715 ต่อ 21
E-Mail : bangkhung9@hotmail.com